Written by Written on: Saturday, 12 March 2011 Published in Killinger & Freund Read 1990 times
Rate this item
(0 votes)

Između dva svjetska rata su nastali najzanimljiviji motocikli i skoro sva tehnologija koja se danas primjenjuje (izuzimajući elektroniku) je na motociklima našla primjenu upravo u to vrjeme.