Kroz "Sozinu" za 1€

Evo svježe vijesti koja sliže sa portala www.vijesti.me

Vlada je izmjenila odluku o visini naknade putarine za korišćenje tunela sozina time što je cijenu prolaska za motocikle, tricikle i četvorocikle smanjila na jedan euro.
Vlasnici ovih kategorija motornih vozila do sada su prolaz plaćali kao i za automobila 2,5 eura. Vlada je cjenovnik izmjenila na predlog udruženja motociklista, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

Drage kolege bajkeri, uz vašu pomoć i uz pomoć svih ljudi dobre volje iz "civilstva" i iz ministartsva, došli smo do dogovora oko smanjenja putarine za klasu koja nas interesuje. Kao što je i pomenuto, ova odluka stupa na snagu veoma brzo i najzad ćemo plaćati prolazak kroz Sozinu po realnoj cijeni.

Živjeli i s anđelima početak sezone 2012!